Θα του έλεγα πως αν μείνει στην Ελλάδα θα εργαστεί σε ένα υψηλά κορεσμένο τοπίο στον ιδιωτικό τομέα ή σε ένα χαμηλόμισθο περιβάλλον στον δημόσιο τομέα.β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικ… Read More